İçeriğe geç

Biz Kimiz?

Kim?

Haluk Şahin, yaşsız, ölümlü, öğrenci, öğretmen, bilim insanı, şair, romancı, gazeteci, köşe yazarı, editör, çevirmen, televizyon programcısı, gezgin, bağcı, bahçıvan, oğul, sevgili, eş, baba, dede, Bursalı, İstanbullu , Bozcaadalı, Troyalı.

Who?

Ageless, mortal, student, teacher, scholar, poet, novelist, journalist, columnist, editor , translator, TV programmer, traveler, winemaker, gardener, son, lover, husband, father, grandfather, from Bursa, Istanbul, Bozcaada, Troy.

Niçin?

En umulmadık şeylerin olduğu ama en umulan şeylerin olmadığı Şaşkınlık Çağı’nda nerede olduğumuzu anlamak için yalnızca telefonla konum göndermekle yetinemeyiz. Henüz aklını yitirmemiş olanların ya da öyle olduğunu düşünenlerin bu çağı, bu şaşkın dünyayı ve afallamış ülkeyi anlamak ve anlatmak için özel çaba göstermeleri gerekiyor.  Bu site, başyazısı, medya analizleri ve röportajlarıyla o çabaya katkıda bulunmayı amaçlıyor. İngilizce yazıların yer alacağı Let’s talk Turkey, ki “dobra dobra konuşalım” şeklinde tercüme edilebilir, aynı çabaya dışardan bakarak hizmet etmek için uğraşacaktır.

Why?

We cannot be content with merely sending locations with our smart phones in order to figure out where we are in this Age of Befuddlement and Confusion when the most unexpected things keep happening while the most expected don’t. Those of us who have managed to maintain their sanity,  or at least think so, must make an extra effort to understand and explain this befuddled world and confused country. This site will make effort with its weekly featured article, media analyses, essays, and interviews to contribute to that goal. The Let’s talk Turkey section will strive for the same goal by providing an outside mirror.

İdil Konuk

Kim?

Idil Konuk; 1991 doğumlu, İstanbul ve Bozcaada’da yaşıyor. Editör ve organizatör. Boğaziçi Üniversitesi’nde Felsefe bölümünde eğitimini tamamlarken bir yandan Avrupa, Amerika ve yurtiçinde çeşitli projelerde yer aldı. Ardından kurumsal hayatta, reklam sektöründe ve bazı girişimlerde çeşitli pozisyonlarda görev aldı, alıyor.

Who?

Idil Konuk; born in 1991, living in Istanbul and Bozcaada. Editor, organizer. While taking her Bachelor Degree in Philosophy department in Bogazici University, had parts in various projects taking place in Europe, USA and local institutions. Afterwards, she worked in corporate life, advertising sector and some startups and has been working so.

Niçin?

“Okuryazarlık hep içimdeydi. Hep iyi bir okur olmak istedim; kaliteli yayınları okumak, paylaşmak ve bunların içinde kendi yolunu bulmak. Ancak asıl amaç yolda olmaktı: sorup soruşturmak, madem bu dünyayı yaşıyorsak. Hiç de lineer olmayan bu varlık düzeninde bir varlık sergilemek ise en mühim hedef olmalı. Bunun metodik açıklaması ise, bence, -Aristoteles’in deyişiyle- eğer bu cümleleri okuyabilen her birimiz birer rasyonel hayvansak; zihnimizi, mental gücümüzü ve farkındalık duygumuzun bilincinde olmalıyız. Bu sebeple, zaman-mekan algısı içinde üretici ve çalışkan varlıklar olmalıyız. Kendi düzenimiz ve bu mevcut dünya düzeninin içinde, özgür ruh ve bedenlerimizin sınırlarının ötesinde bir yolculuk olmalı bu. Ben yaşam algısını böyle yorumladım.”

Why?

“The literary effort has always been within me. I have always wanted to be a good reader of qualified publications, and to share them and to find my way. However, the actual goal is to be on the way, that is, to question and to investigate if we get into this life. And the absolute goal should be demonstrating the existence of our beings in this non-lineer existence system. By explaining methodically, to me, we need to show up our consciousness, mental power and awareness if we are capable of reading these sentences, so called, rational animals as Aristotle assumed. For this reason, in this space and time perception we shall be the creatures that are productive and industrious. This should be a journey towards beyond the limits of our free mind and body composition in our and this world’s current system. This is how I approach life perception.”